Saltar apartados

Projecció i repercussió social

Un institut d'Arqueologia i Patrimoni històric en el si de la UA ha de remetre en primer lloc a un referent disciplinar ampli. El seu objectiu primordial ha de ser fomentar la recerca bàsica i aplicada en el camp del coneixement i la seua valorització social, col·laborant en la formació d'una societat més culta i compromesa amb els valors culturals i socials del patrimoni historicoarqueològic i la seua socialització per a finalitats, fonamentalment, culturals i educatives.

És missió d'un institut universitari de recerca en arqueologia i patrimoni potenciar l'especialització i actualització científica mitjançant la recerca de qualitat, però també ho és fomentar el control valoratiu i democràtic sobre les intervencions en el patrimoni historicoarqueològic (en l'àmbit ètic, polític i estètic), tenint en compte que tota actuació sobre aquest suposa un canvi en la percepció social d'elements que formen part de la memòria col·lectiva. És també la seua missió explicar, argumentar científicament i discutir amb el conjunt de la societat les solucions proposades, sense oblidar que la participació pública preveu les polítiques culturals improvisades i, a la llarga, destructives.

Des d'aquesta perspectiva, l'INAPH ha de servir també per a generar opinió, destacar la rellevància del patrimoni arqueològic i històric i detectar disfuncions que es puguen traduir en pèrdua de patrimoni i coneixement històric. A més, ha de propiciar reflexions col·lectives sobre la intervenció, recerca, conservació i gestió de la nostra herència cultural, més enllà de l'opinió dels especialistes o tècnics implicats, impulsant l'assumpció d'aquest patrimoni com a bé comú.

La transferència del coneixement passa igualment per difondre la recerca pública i privada sobre l'Arqueologia, la Història i el Patrimoni, desenvolupada tant per membres d'institucions acadèmiques com per professionals liberals, formats en bona mesura en la nostra universitat, acostant d'aquesta forma, la Universitat a la societat i a l'empresa.

Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH)


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3886

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464